Referanser og kvalifikasjoner

Venåsen Rørservice har igjennom mange år fått mange referanseprosjekter.
De nevnte i denne sammenheng representerer bredden med prosjekter av nyere tid.
Stolt medlem av Norefjell Destinasjon www.norefjell.com
Tronrud Bygg AS, Almemoen boligfelt: Utbygging av rekkehus tre mans boliger på to plan med fjernvarme og gulvvarme i begge etasjer bestående av til sammen 12 leiligheter.
Tronrud Bygg AS, Almemoen boligfelt: Utbygging av to mans boliger på to plan med fjernvarme og gulvvarme i begge etasjer bestående av til sammen 8 leiligheter.
Block Watne AS, Trygstad: Boligfelt med sanitær på to plan og gass opplegg i boligene. Sentralt gassforsyningsanlegg på feltet.
Block Watne AS, Loetunet: Boligfelt under etablering med foreløpig utbygging av to 6-mans boliger. Boligene har sanitær på to plan og sentralt gassforsyningsanlegg med gassopplegg i hver leilighet.
Block Watne AS, Almemoen- privat kunde: Enebolig på et plan med vannbåren varme og varmepumpe luft/vann fra Toshiba og dobbelt mantlet vvb.
Disse prosjektene er privatkunder. Referanseprosjektene er derfor vist i bilder uten kundeopplysninger.

Ringerike kommune, tilbygg Hallingby skole: Prosjektet omfattet varme og sanitærarbeider knyttet oppimot sentralt fyrhus.
Ringerike kommune/ Hønefoss stadion, Hønefoss fotballstadion: Nybygg av fotballstadion på Ringerike. Prosjektet omfattet fjernvarme, sanitærarbeider tilrettelagt for offentlige områder og varmearbeider i form av radiatoranlegg, gulvvarme og undervarmevarme for gressmatte.
Tolpinrud BA, Barnehage og idrettsstadion: Prosjektet omfattet et bygg som inneholder en barnehage på to plan og en idrettsstadion med dusjanlegg og garderober. Våre leverte arbeider er jordvarme med jordkollektorer og varmepumpe, vannbåren varme som gulvvarme i alle rom i begge plan og sanitærarbeider for barnehage og idrettsanlegg.
Vik Eiendom, Vik legesenter: Ombygging etter brann. Arbeidene omfattet nyetablering av alt sanitæropplegg for vann og avløp samt tilpassing til legesenterets drift og krav.
Hole kommune, utbygging av Sundvollen skole: Nybygg med etablering av vannbåren varme som gulvvarme i alle rom. Sanitærarbeider etter krav for offentlige områder og skole drift.
Hole kommune, Helgelandsmoen barnehage: Ombygging av gammel sykestue på militærleiren for etablering og drift av barnehage. Barnehagen er etablert med vannbåren varme som gulvvarme og radiatoranlegg samt sanitærløsninger for barnehagedrift.
Ringerike boligstiftelse, Krokenveien - ombygging og restaurering av leiligheter. Arbeidene omfattet vannbåren varme som radiatoranlegg og utvendig snøsmelteanlegg. Sanitærarbeider tilrettelagt for institusjon og eldre brukere.