Om Venåsen Rørservice A.S

Venåsen Rørservice AS ble etablert i 1985. Siden da er det bygget opp en bedrift som i dag teller 31 ansatte fordelt på fem avdelinger som er Brandbu, Gran, Jevnaker, Vikersund og Hønefoss. Felles for alle avdelinger er butikk med serviceinnstilt betjening og et stort utvalg lagerførte varer og materiell. Bedriftens spredte arbeidsfelt og ekspertise er styrken og grunnen til den omfattende kundemassen vi har i dag.


Les mer

Bestill oppdrag
*
*
*
*
*
*