Entreprenøravdelingen vår opererer ved alle våres avdelinger og teller 18 personer. Derav fire på kontor for prosjekt og service oppfølging for alle avdelinger, en for økonomi og administrasjon for hele bedriften og resterende 13 som utførende rørleggere. Med over 30 års drift i bransjen har vi stor erfaring og mye kompetanse og har derav mange faste kunder i både det private og næring, i tillegg til vanlige serviceoppdrag og prosjekter. Svein Erik Venåsen
Tlf. 454 70 714
hilde@venaasen.no
 Hilde Aa. Andersen
Tlf. 934 83 324
hilde@venaasen.no
 Thor Arne Thorsen
Tlf. 454 70 828
thorarne@venaasen.no
Knut Karlsen
Tlf. 401 01 490

Rørleggere

 Asle Grønvold
 Ole Erik Bråthen
Jonas Hoel
Øyvind Pedersen
 Per Boye Hansen

Viljar L. Emberland
 Mads T Bye
 Frode Kristoffersen
 Petter Odden
 Knut Ensrud
Ole Martin Sandum
Ola Mosengen Steen